Dette er ein kristen server og brukarar vert oppmoda til å respektere dette, uavhengig av personleg overtyding. Her kan du dele det du sjølv ønskjer, men deling av informasjon frå useriøse nyheitskjelder, hets, hat, sjikanering og likande vert fjerna. Ved gjentakande "episodar" kan administrator blokkere og slette konto, etter minst ein varsel.
Christodon

Kristen tenar, for alle som trur på Guds son Jesus Kristus.