Home to 7 users
Who published 20 posts

Administered by:

Contact:

admin@christodon.com

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Ha respekt for alle deltakarar. Oppmod og støtt kvarandre.
  2. Nyhende og propaganda frå useriøse kjelder er ikkje ønskt og kan bli fjerna.
  3. Ingen rasisme, me er alle Gud's barn.
  4. Sjikanering, hets, hat, mobbing, spott mot medmenneske er ikkje ønskt og kan resultere i blokkert konto.
  5. Spam og konto nytta til å dele slikt innhald kan bli blokkert og fjerna.
  6. Ein følg norsk lovverk på denne tenaren. Brot kan i yttarste konsekvens bli politi anmeldt.
  7. Ønskjer ein å dele reklame, vennleg ta kontakt med administrator først.
  8. Ytringar som vert publisert for å såre, skade, manipulere eller øydelegge for andre brukarar, kan føre til blokkering av konto.
  9. Seksualisert innhald er uønskt.
Dette er ein Mastodon tenar for alle som trur på Jesus Kristus eller ønskjer å komme i kontakt med andre som trur. Dette er ein uavhengig, upolitisk plattform, der alle kan signere eigen brukarprofil, gratis. Ingen reklame, uforpliktande, og med fokus på personvern og personleg fridom.