Christodon vart sett opp, 29 mai 2022. Vonar det blir eit positivt prosjekt, til glede for flest mogleg.

Christodon

Kristen tenar, for alle som trur på Guds son Jesus Kristus.