Follow

Christodon vart sett opp, 29 mai 2022. Vonar det blir eit positivt prosjekt, til glede for flest mogleg.

Sign in to participate in the conversation
Christodon

Kristen tenar, for alle som trur på Guds son Jesus Kristus.